Klauzula informacyjna

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fashiontex Group Sp. z o.o. Spółka     komandytowa     Ul. Sienkiewicza 73 lok. 7, 90-057 Łódź, zwana dalej:     "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:     elzbieta.rykala@fashiontexgroup.com lub telefonując pod numer: 42 7194315.
2.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nr konta bankowego.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5.    Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne (na czas realizacji postanowień umowy).
6.    Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom: biurom rachunkowym, firmom kurierskim, bankom, firmom ubezpieczeniowym, kancelariom prawnym.
7.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8.    Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zapisz się do newslettera

odbierz kod rabatowy -5% na pierwsze zakupy (do wykorzystania przy zakupach produktów w regularnej cenie, powyzej 100 zł)