Projekty i dofinansowanie

Projekty i wsparcie w ramach dofinansowania projektu

1. Umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.02.01-10-0001/19-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- wartość wsparcia - 427.966,50 PLN

2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0108/20-00 
- wartość wsparcia - 224.021,04 PLN

3. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.3.3. wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych - Go To Brand, w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr Umowy POIR.03.03.03-10-0102/20-00 - wartość wsparcia 74.950,00 PLN

 dofinansowania logo

Zapisz się do newslettera

odbierz kod rabatowy -5% na pierwsze zakupy (do wykorzystania przy zakupach produktów w regularnej cenie, powyzej 100 zł)